• info@stafitech.cz
  • +420 602 647 561
  • Koordinační činnost na stavbách

    Koordinační činnost na stavbách

    V rámci koordinační činnosti zajistíme výběrová řízení, vyhodnocení a zajištění dodavatelů, vedení stavby vč. koordinace jednotlivých dodavatelů, dozorování nad kvalitou prováděných prací, vedení kontrolních dnů, kontrola financí a dodržování časových harmonogramů, zajištění BOZP autorizovaných dohledem.

    Máte zájem o koordinaci vaší stavby? Zavolejte nám, nebo napište!

    Kontakt