• info@stafitech.cz
  • +420 602 647 561
  • Kancelářský objekt Pelmi

    Kancelářský objekt Pelmi

    koordinační činnost – kompletní rekonstrukce objektu, zajištění přímých dodavatelů pro investora, koordinace stavebních činností, vedení stavby a kontrolních dnů, dozorování nad kvalitou prováděných prací a dodržování technologických postupů, kontrola financí a plnění termínů