• info@stafitech.cz
  • +420 602 647 561
  • Obecní úřad Hudčice

    rekonstrukce stávajícího objektu bývalé jednoty na obecní úřad spočívala v kompletní výměně finálních povrchových úprav, úpravy dispozice, zateplení podkroví, výměna dveřních a okenních výplní, kompletní dodávka technického zařízení budov včetně tepelného čerpadla