+420 602 647 561

SLUŽBY

STAVEBNÍ ČINNOST

Realizace kompletních stavební dodávek, rekonstrukce a revitalizace objektů, fasád, historických objektů, výstavba nových objektů bytové výstavby a rodinných domů, dodávky specializovaných řemesel, zajištění dodávek technického zařízení budov, zemní a demoliční práce

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Realizace a zastupování, vyjednávání a zajištění potřebných legislativních kroků pro zajištění stavebního povolení, kolaudaci. Vyjednávání s úřady a dotčenými orgány státní správy, tvorba projektové dokumentace

KOORDINACE STAVEB

V rámci koordinační činnosti zajistíme výběrová řízení, vyhodnocení a zajištění dodavatelů, vedení stavby vč. koordinace jednotlivých dodavatelů, dozorování nad kvalitou prováděných prací, vedení kontrolních dnů, kontrola financí a dodržování časových harmonogramů, zajištění BOZP autorizovaných dohledem

ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ

Zajistíme pro Vás přistavení kontejnerů různých velikostí a objemů dle požadavků zákazníka, zajistíme likvidaci a recyklaci odpadů dle platné legislativy, závoz materiálů, písků, sypkých směsí, recyklátů a betonů

OPLOCENÍ A PRONÁJEM LEŠENÍ

Zajistíme stavbu systémového i trubkového lešení „na míru“ dle požadavků stavby, dlouhodobé pronájmy, zrealizujeme zařízení stavby vlastním oplocení vč. dopravy a montáže

REALIZACE POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

máme zaškoleného pracovníky s certifikací na aplikaci protipožárních ucpávek systému Wuerth. Zajistíme pro vás řešení a realizaci protipožárních ucpávek dle požárně-bezpečnostního řešení stavby, dle platných norem a požadavků protipožární ochrany, k aplikovaným ucpávkám dodáme kompletní dokumentaci, doložíme certifikaci a fotodokumentaci.

PARTNEŘI