+420 602 647 561

Rekonstrukce BD Mlynářská 4, Praha 1

kompletní rekonstrukce objektu bytového domu v památkové zóně v lokalitě Prahy 1. Realizace spočívala v kompletním vyčištění objektu od podružných konstrukcí, veškeré demontáže TZB, nové rozvody TZB, nové konstrukce podlah a finálních povrchů, půdní vestavba, překládka střešní krytiny, realizace výtahového tělesa, opravy fasád, dodávky dveřních výplní, repase okenních výplní, dodávka replik vstupních dveří a kuchyní.

Read more

Kostel Sv. Martina v Žehrovicích

Kostel Sv. Martina v Žehrovicích

Rekonstrukce střešního a fasádního pláště na kostele Sv. Martina v Mšeckých Žehrovicích, během realizace byla provedena sanace krovu, kompletní výměna střešní krytiny, opravy fasády, rekonstrukce zvonice, kompletní výměna klempířský prvků, odvodnění objektu.

Read more

Oprava fasády Duchcov

Oprava fasády Duchcov

Oprava a restaurování fasády na základní škole Antonína Sochora v Duchcově, bylo provedeno zajištění dodávky lešení, kompletní očištění fasády, doplnění omítek, fasádních nátěrů, restaurování plastických prvků a říms,.

Read more

Fasáda Gymnázium Kolín

Fasáda Gymnázium Kolín

Oprava a restaurování fasády na gymnáziu v Kolíně. Během realizace byly prováděn opravy břízolitových omítek dle původních receptur, patinace a restaurování omítek a sgrafit, kompletní výměna klempířských prvků, dodávka replik původních okenních výplní, kovářských a zámečnických prvků.

Read more

Výklenkové kaple Kosmonosy

Výklenkové kaple Kosmonosy

Rekonstrukce výklenkových kaplí, kaple sv. Františka Xaverského a kaple sv. Heleny v obci Kosmonosy. Bylo provedeno zajištění zdiva, opravy a restaurování omítek, nové fasádní nátěry, opravy a doplnění kamenných prvků, realizace kopie původního litinového oplocení a drobné terénní úpravy

Read more

Obecní úřad Hudčice

rekonstrukce stávajícího objektu bývalé jednoty na obecní úřad spočívala v kompletní výměně finálních povrchových úprav, úpravy dispozice, zateplení podkroví, výměna dveřních a okenních výplní, kompletní dodávka technického zařízení budov včetně tepelného čerpadla

Read more