• info@stafitech.cz
 • +420 602 647 561
 • Rekonstrukce BD Mlynářská 4, Praha 1

  kompletní rekonstrukce objektu bytového domu v památkové zóně v lokalitě Prahy 1. Realizace spočívala v kompletním vyčištění objektu od podružných konstrukcí, veškeré demontáže TZB, nové rozvody TZB, nové konstrukce podlah a finálních povrchů, půdní vestavba, překládka střešní krytiny, realizace výtahového tělesa, opravy fasád, dodávky dveřních výplní, repase okenních výplní, dodávka replik vstupních dveří a kuchyní.

  Read more

  Kostel Sv. Martina v Žehrovicích

  Kostel Sv. Martina v Žehrovicích

  Rekonstrukce střešního a fasádního pláště na kostele Sv. Martina v Mšeckých Žehrovicích, během realizace byla provedena sanace krovu, kompletní výměna střešní krytiny, opravy fasády, rekonstrukce zvonice, kompletní výměna klempířský prvků, odvodnění objektu.

  Read more

  Oprava fasády Duchcov

  Oprava fasády Duchcov

  Oprava a restaurování fasády na základní škole Antonína Sochora v Duchcově, bylo provedeno zajištění dodávky lešení, kompletní očištění fasády, doplnění omítek, fasádních nátěrů, restaurování plastických prvků a říms,.

  Read more

  AAA Auto Praha – Rekonstrukce pojezdových ploch

  AAA Auto Praha – Rekonstrukce pojezdových ploch

  Rekonstrukce parkoviště a pojezdových ploch v areálu AAA auto Praha spočívající v kompletní rekonstrukci zpevněných ploch, včetně podloží, výměně obrusné vrstvy, opravy odvodnění.

  Read more

  Rekonstrukce parku – Sady Svatopluka Čecha

  Rekonstrukce parku – Sady Svatopluka Čecha

  Realizace zpevněných povrchů, asfaltových cest, dlážděných komunikací z žulových kostek a odpočinkových zón, dodávka laviček a vybavení v sadech Svatopluka Čecha, Praha 2.

  Read more

  Fasáda Gymnázium Kolín

  Fasáda Gymnázium Kolín

  Oprava a restaurování fasády na gymnáziu v Kolíně. Během realizace byly prováděn opravy břízolitových omítek dle původních receptur, patinace a restaurování omítek a sgrafit, kompletní výměna klempířských prvků, dodávka replik původních okenních výplní, kovářských a zámečnických prvků.

  Read more

  Výklenkové kaple Kosmonosy

  Výklenkové kaple Kosmonosy

  Rekonstrukce výklenkových kaplí, kaple sv. Františka Xaverského a kaple sv. Heleny v obci Kosmonosy. Bylo provedeno zajištění zdiva, opravy a restaurování omítek, nové fasádní nátěry, opravy a doplnění kamenných prvků, realizace kopie původního litinového oplocení a drobné terénní úpravy

  Read more

  Obecní úřad Hudčice

  rekonstrukce stávajícího objektu bývalé jednoty na obecní úřad spočívala v kompletní výměně finálních povrchových úprav, úpravy dispozice, zateplení podkroví, výměna dveřních a okenních výplní, kompletní dodávka technického zařízení budov včetně tepelného čerpadla

  Read more